รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนของ Forex ที่ผู้ซื้อ-ขายทุกคนควรรู้ ตอนที่ 1

รูปแบบแผนภูมิแท่งเทียนของ Forex ที่ผู้ซื้อ-ขายทุกคนควรรู้ ตอนที่ 1
 
ผู้ค้าและนักลงทุนที่ใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคมักใช้แผนภูมิราคาเพื่อระบุพฤติกรรมของตลาด ด้วยเหตุนี้ก่อนที่จะเรียนรู้เรื่องอื่นๆ สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจพื้นฐานของแต่ละแผนภูมิที่ใช้กันอย่างแพร่หลายก่อน
 
⦁ A candlestick chart = แผนภูมิแท่งเทียน จะคล้ายกับแผนภูมิแท่งนอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้ราคาเปิดคือ O, ราคาสูงคือ H, ราคาต่ำคือ L และราคาปิดคือ C ตามช่วงเวลาที่กำหนด แต่ความแตกต่างระหว่างแผนภูมิแท่งเทียนและแผนภูมิแท่งคือความหนาของตัวเทียน
⦁ A bar chart = แผนภูมิแท่ง จะเรียกกันว่าแผนภูมิ OHLC เป็นการใช้เพื่อระบุแทนช่วงการซื้อขายในช่วงเวลาที่กำหนด ใช้ดูคู่กับ Line chart = แผนภูมิเส้น โดยการให้ราคาเปิดคือ O, ราคาสูงคือ H, ราคาต่ำคือ L และราคาปิดคือ C
⦁ A line chart = แผนภูมิเส้นเป็นแผนภูมิพื้นฐานที่สุดที่ใช้ ซึ่งสร้างโดยการเชื่อมต่อชุดราคาปิด แผนภูมิเส้นเรียบง่ายมีประโยชน์เมื่อศึกษาแนวโน้มระยะยาว คนทั่วไปมักใช้แผนภูมิเส้นเพื่อให้ผู้อ่านเห็นภาพที่สามารถเข้าใจได้รวดเร็วและกระชับ
 
โครงสร้างแผนภูมิแท่งเทียน
 
ที่เรียกว่าแผนภูมิแท่งเทียนเพราะแผนภูมิจะมีภาพเสมือนของเทียนไขที่มีไส้เชือกอยู่ภายใน การละลายของเนื้อเทียนและไส้เทียนถูกใช้เปรียบเทียบกับการอ่านค่า ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการระบุรูปแบบการทำกำไรของนักลงทุน
 
⦁ ตำแหน่ง ”ราคาเปิด” เป็นจุดเริ่มต้นของ “แท่งเทียน”
⦁ ตำแหน่ง “ราคาปิด” เป็นจุดสิ้นสุดของ “แท่งเทียน”
⦁ ตำแหน่ง “ราคาสูงสุด” เป็นจุดที่เรียกว่า “ไส้เทียน” ที่อยู่ในระดับสูงกว่าแท่งเทียน มันแสดงให้เห็นถึงราคาสูงสุดที่เคยจ่ายในช่วงเวลานั้น
⦁ ตำแหน่ง “ราคาต่ำสุด” เป็นจุดที่เรียกว่า ”ไส้เทียน” ที่อยู่ในระดับต่ำ มันแสดงให้เห็นถึงราคาสูงสุดที่เคยจ่ายในช่วงเวลานั้น
 

การใช้แผนภูมิแท่งเทียนนั้นเป็นที่นิยมมาก

 
โครงสร้างแท่งเทียนเป็นที่นิยมในหมู่นักวิเคราะห์ทางเทคนิค เนื่องจากเป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการเฝ้าดูความเคลื่อนไหวของราคา ซึ่งรูปแบบโครงสร้างแท่งเทียน คือ การกำหนดค่าระยะสั้น โดยทั่วไปประกอบด้วยเทียนไม่เกินสามชิ้น รูปแบบเชิงเทียนเกิดขึ้นตามตำแหน่งของไส้เทียน ซึ่งสามารถดูค่าเพื่อเปรียบเทียบกับแท่งเทียนข้างๆได้เพื่อคาดคะเนผลลัพธ์ต่อๆไป
 
 
การดูรูปแบบแท่งเทียนเพื่อเปรียบเทียบ
ค้อนหัวตั้งและค้อนหัวคว่ำ : ทั้งรูปแบบค้อนหัวตั้งและค้อนหัวคว่ำ เป็นรูปแบบที่เหมือนกันโดยมีความแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเป็นภาพสะท้อนตรงข้ามกัน แต่ละแท่งเทียนควรมีไส้เทียนบน/ล่างยาวอย่างน้อยสองถึงสามเท่าของความยาวแท่งเทียน ซึ่งเป็นการให้ผู้ค้ามองหาโอกาสเพื่อปิดที่สูงหรือต่ำ โดยค้อนหัวตั้งเป็นทฤษฎีแสดงให้เห็นแนวโน้มของราคาขึ้น ส่วนค้อนหัวคว่ำก็จะแสดงแนวโน้มของราคาตก
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *